۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

تجارب زندگی

بدترين جاي زندگی دنبا، اونجای خانوم ها است. فرض کن همسایه بالای خونه شما ساعات آخر شب مهمانی ميگیرد و مهممان و پر سر و صدا و گردن کلفتش خودش را وارد خانه شما مي کند و روی همه چی بالا می آورد. مسما فکر می کنم شما حاضر نیستید در این شرایط زندگی کنيد ، ما نیز!