۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

رمضون

میگن رمضان ماه مهماني خدا هست... آخه این چه مهمونی هست که آدم هیچ غلطی نمی تونه بکونه؟؟؟؟ کاهش پارتیش قاطی بود!!!

۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

مادران

طرف 9 ماه بچه حامله هست، بعد پدر یک عمر بچه به کولشه، پولش میده، زنش می ده، خرجش مي ده، این ور و اون ور می بره، آخرش بهشت میره زیره پای مادره، این بهشته داریم؟

۱۳۸۹ مرداد ۱۶, شنبه

خبرنگار 2

طرف نمی خواسته بره، به زور بردنش
نمي خواسته سوار هواپیما شه، به زور سوار کردنش
نمي خواسته بشینه، به زور نشوندنش
به زور هواپیما سقوط کرده
حالا هم زورکی می گن خبرنگار شهید
مملکته داريم؟

خبرنگار 1

خبرنگار خوب خبرنگار مرده است....

۱۳۸۹ مرداد ۱۴, پنجشنبه

رجاس.ک.س.ی

داخل کردن یک توپ درون یک سوراخ (دروازه) و لذت حاصل از این فعل. لایی زدن بازیکن مقابل به مثابه یک حریف جنسی و لذت حاصل از آن برای شخص فاعل(لایی زن) و خشم مفعول(لایی خور). فریادها و خوشحالی‌ها و حتی عصبایت‌های حاصل از برد یا باخت، همگی کنش‌هایی سکسشوآل هستند.


فکر می کنی اين مال کدام سايت هست؟ آويزون؟؟؟


http://www.rajanews.com/detail.asp?id=55643

۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه

دعا

خدایا ما که نمي دونیم  کي رایمون را دزدیده، هرکس هست اون یکي دستش هم فلج شه!

در انتقال خون2

مسئول: سال قبل س.ک.س پر خطر داشتین؟

این: نه!

مسئول: 2 سال پیش چی؟

این: نه

مسئول: 5 سال پیش چی؟

اين: نه

مسئول: تو زندگیت چه گهی مي خوری پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟