۱۳۸۹ مرداد ۱۴, پنجشنبه

رجاس.ک.س.ی

داخل کردن یک توپ درون یک سوراخ (دروازه) و لذت حاصل از این فعل. لایی زدن بازیکن مقابل به مثابه یک حریف جنسی و لذت حاصل از آن برای شخص فاعل(لایی زن) و خشم مفعول(لایی خور). فریادها و خوشحالی‌ها و حتی عصبایت‌های حاصل از برد یا باخت، همگی کنش‌هایی سکسشوآل هستند.


فکر می کنی اين مال کدام سايت هست؟ آويزون؟؟؟


http://www.rajanews.com/detail.asp?id=55643

هیچ نظری موجود نیست: