۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه

در انتقال خون2

مسئول: سال قبل س.ک.س پر خطر داشتین؟

این: نه!

مسئول: 2 سال پیش چی؟

این: نه

مسئول: 5 سال پیش چی؟

اين: نه

مسئول: تو زندگیت چه گهی مي خوری پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: