۱۳۸۹ مرداد ۱۶, شنبه

خبرنگار 1

خبرنگار خوب خبرنگار مرده است....

هیچ نظری موجود نیست: