۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

جهان سوم

جهان سوم جايی که بايد راهنما به چپ بزنی و به راست بپیچی!

هیچ نظری موجود نیست: