۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

بی جنبه 1

خانم فروشنده: این قشنگه؟
من: اره.. چنده؟
خانومه:...... تومان
من: بهش نمیادا!
خانومه: ببینید این دست سازه.. تکه... اصله... مارک داره....
بعد یک ربع از توضیحات خانومه....
من: میشه شما را هم علاوه بر کادو ببریم تا این توضیحات را بدین؟

هیچ نظری موجود نیست: