۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

آقازاده

تعرف اسمش آقازاده... نه می دزده، نه رانتخوري می کنه، نه پررو، نه تهمت می زنه، نه تو میدان فاطمي خونه داره! تازه عشق سیب زمين و گوجه داره! بعد اسمش را گذاشته آقازاده! واقعا چرا به فکر مسلمين نیستید؟


(مراجعه شود به سایت: www.mohsenbayat.com)

هیچ نظری موجود نیست: