۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

بی جنبه 2

فلانی: وزارت اطلاعات می خوان بگيرنت
من: به چه جرمی؟
فلانی:... و ..... و.......
من: فکر می کنين چند روز وقت دارم؟
فلانی: ... روز؛ چرا؟
من: آخه عکس خوب برای VOAندارم.. می خوام برم آتليه!

هیچ نظری موجود نیست: