۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

در انتقال خون

مسئول: س.ک.س پر خطر جدیدا داشتيد؟

اين: آره!

مسئول: ميشه تعریف کنی، حال کنیم؟!!

هیچ نظری موجود نیست: