۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

آزادی

کی میگه ما آزادی نداریم؟ ما آزادی 200 درصدی داریم! آزادی ما زیاد هست!

کات! 

میشه ژ3 را از رو سرم برداری؟

هیچ نظری موجود نیست: